skip to Main Content

Game-Based Learning – I det 21. århundrede

Spil og designtænkning i dansk, matematik og naturfag

GBL21-projektet løber fra 2017-2023 og er gennemført i samarbejde med 40 skoler fordelt over hele landet. Projektet er finansieret af Innovationsfonden og ledes af Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, KP, VIA, Nationalt Videncenter for Læsning og Uvdata.

Designtænkning i pædagogisk sammenhæng

GBL21 undervisningsforløbene har designtænkning som pædagogisk og didaktisk bagtæppe. Designtænkning bygger på velafprøvede idéer om at lære gennem kreativ håndtering af komplekse problemstillinger

Back To Top